Typy korektur

U textů provádíme následující druhy korektur:

 

Gramatická korektura

Jedná se o kontrolu překlepů, hrubých chyb i méně závažných přečinů proti pravidlům české mluvnice.

Oporou jsou nám kromě vlastních znalostí Pravidla českého pravopisu a Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Nahlížíme také do Akademického slovníku cizích slov a Slovníku spisovného jazyka českého. V případě rozporů dáváme na doporučení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR.

 

Stylistická korektura

Kromě pravopisu upravujeme obsah i z pohledu stylistického – dbáme na plynulou stavbu vět (zejména slovosled), správný výběr slov (omezení hovorových výrazů, pokud to není záměr textu), bohatost slovní zásoby (omezení opakování slov se stejným kořenem), délku vět i celkové vyznění textu.

Při stylistické korektuře se řídíme Pravidly českého pravopisu a zejména vlastním citem pro jazyk.

 

Typografická korektura

Gramaticky a stylisticky správně napsaný text se pořád nemusí číst dobře, pokud u něj nejsou dodržena současně i pravidla typografická. Mezery, závorky, pomlčky, lomítka, uvozovky – to vše a mnoho dalšího bývá zdrojem častých chyb a horší čitelnosti celku.

Podkladem pro typografickou korekturu nám jsou typografická pravidla, kodifikovaná zejména v ČSN 01 6910 a Pravidlech českého pravopisu, a také doporučení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR.

 

Korektura logiky textu a faktů

Při opravě nehledáme pouze chyby pravopisné, text skutečně čteme a soustředíme se při tom na to, jestli dává smysl. V případě, že některé části vět se zbytkem neladí, nebo si dokonce různé pasáže protiřečí, řekneme Vám to a případně navrhneme řešení.

Rovněž si všímáme faktů – pokud se v textu nachází sporné, zavádějící nebo vyloženě nepravdivé tvrzení, upozorníme Vás na něj. Nejsme samozřejmě „experty na všechno“, u opravdu odborných témat nejspíš tedy chybu neodhalíme.

Vodítkem v této fázi oprav je nám náš vlastní všeobecný přehled, nicméně většinou skončíme u „chytrých knih“.

Naši zákazníci


Některé ze společností, které nám daly svou důvěru

Scroll to Top