Doporučte Česky hezky!

Zdá se Vám, že úroveň češtiny kolem Vás už není, co bývala? Pohoršujete se nad jazykovými prohřešky, se kterými se setkáváte každý den v novinách nebo na billboardech?

Fandíte nám a můžete s klidným srdcem doporučit naše služby svým známým a kolegům z jiných společností?

Doporučte naše služby a pomozte tak prohřešky proti češtině co nejvíce omezit!

Jak to funguje?

  1. Doporučíte naše služby zákazníkovi (svému známému nebo kolegovi z jiné firmy).
  2. Pokud tento zákazník projeví o naše služby zájem, spojíme se s ním a případně dohodneme na jednorázové nebo dlouhodobé spolupráci.
  3. Dostáváte provizi.

Z Vaší strany se tedy nejedná o žádnou cílenou zprostředkovatelskou činnost, zcela stačí úvodní kontakt. Vše ostatní je už na nás.

Jaká je výše odměny?

Za zprostředkování dostanete 5 % z ceny všech zakázek, které pro daného zákazníka zhotovíme, a to po celou dobu trvání spolupráce. Nedostanete tak pouze jednorázovou provizi, ale opravdu podíl ze všech zakázek. Kolik přesně budete dostávat, záleží čistě na objemu prací uskutečněných pro daného zákazníka.

Jaká jsou omezení doporučujícího programu?

Omezení je pouze jedno, a to vztah Vás jako doporučující osoby k danému zákazníkovi. Odměnu nevyplatíme, pokud jste s ním v zaměstnaneckém poměru nebo pokud jste vlastníkem dané společnosti.

Zákazníkem se pro potřeby doporučujícího programu rozumějí právnické i fyzické osoby.

Kdy vyplácíme odměny?

Odměny vyplácíme vždy na začátku měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jsme obdrželi od zákazníka platbu.

Existuje záruka, že mi odměnu vyplatíte?

Standardně spoléháme na gentlemanskou dohodu – je v našem zájmu, aby byl celkový objem odměn za doporučení co nejvyšší, což pro nás samozřejmě znamená i přísun nových zakázek. Nebráníme se ovšem ani sepsání zprostředkovatelské smlouvy, budete-li chtít.

Chci doporučit zákazníka, co mám teď udělat?

Můžete nás kontaktovat přímo nebo prostřednictvím následujícího formuláře. Ozveme se zákazníkovi a posléze i Vám. Děkujeme!

 

cforms contact form by delicious:days

Naši zákazníci


Některé ze společností, které nám daly svou důvěru

Scroll to Top