Naši klienti

Někteří z klientů, kteří nám projevili svou důvěru

 

Albi Česká televize CzechInvest Zonky Galerie Klatovy / Klenová ADison Apogeo Praha 3 Qara SAP Ewing PR Veracomp 4fin Sociologický ústav Akademie věd ČR Praha 7 Raben Group 2CREATE Česká bankovní asociace TV Nova Beneš Consulting Group

Precizní korektury, včasné dodání

Nabízíme pravopisnou, gramatickou, stylistickou a typografickou korekturu českých textů, vnímáme obsah, všímáme si faktických chyb a nepřesností. Máme bohaté zkušenosti s texty z mnoha různých oborů, dodržujeme slíbené termíny.

Provádíme kontrolu a opravu všech typů dokumentů ve standardních formátech (DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, XLS, ODS, PPT, ODP), možná je i kontrola webových stránek a po dohodě i nestandardních formátů.

Cena za 1 normostranu (bez DPH):

99 Kč

Cena za 1 NS včetně DPH: 119,79 Kč/NS (jsme plátci DPH)

 

Celková cena za korekturu je dána počtem normostran (1 NS = 1 800 znaků včetně mezer). U textů s výrazným počtem chyb (například textů nepsaných rodilým mluvčím) je cena stanovena dohodou. Minimální cena zakázky činí 99 Kč bez DPH.

Při požadavku expresního zpracování si účtujeme příplatek 50 % k celkové ceně.

Vytváříte pravidelně stálý objem textů? Pojďme se domluvit na výhodnějším paušálu – není problém!

Máte zájem o korekturu?

Ozvěte se nám